Interkulturelles Netz
Altenhilfe
INA
Sosyal Yardım
Sosyal Yardım
Sozial-Fibel

Kendi imkanları ile geçimini sağlayamayan ve ya girmiş olduğu zor hayat şartlarından kurtulmak için çaresi bulunmayan kişilerin maddi ve manevi yardım almaya hakları vardır. Bu durumlar kişisel olarak dikkate alınırken yardıma muhtaç kişilerin sosyal hayata kazandırılmaları ve insancıl yaşam şartlarına kavuşmaları öncelik taşımaktadır.
Eşler, çocuklar ve ebeveynler genelinde geçimini temin etmekle yükümlüdürler. Belli bir gelir sınırını aşıyor ve ya mal varlıkları çok ise yakınlarına maddi destekte bulunmak zorundadır. Olası sosyal yardımlar her zaman öncelik taşır. Bazen bürokrasi işlemlerinin uzun sürmesinden dolayı, örneğin emeklilik işlemlerinde herhangi bir gelir yoksa ve ya mal varlığı bulunmuyorsa sosyal yardım kasasından ön ödeme yapılmaktadır.

Hizmetlerden yararlanmanın şartları
Sosyal yardım herhangi bir şekilde acil durum saptarsa hemen devreye girer. Gelir derecesi yüksek ise sosyal yardım gerekmemektedir. Ve ya kendi gelirinden bir bölümü ile karşılamak zorundadır. Herkesin belli bir varlık sahibi olma hakkı vardır. Bu varlık sosyal yardım gerekse bile hesaplara katılmaz. 60 yaş altı yalnız kalan kişilerde 1.600 €, 60 yaş üstündekilerde 2.600 €’dur. Eşler varsa 614 € bu varlığa eklenir.

Hizmetler yararlanmanın şartları

Sosyal yardımın en önemli hizmetleri:
• Yaşlılkta ana güvence ve kazanç azalmasında
• Geçime destek yardım (İşsizlik Parası II ve ya yaşlılıkta temel gelir sınırı aşılmıyorsa)
• Bakıma destek yardım
• Engelli vatandaşlara entegre yardımı
• Görme engellilerine yardım
• Ev giderlerine yardım
• Sosyal zorlukları aşmak için yardım olduğu gibi yaşlılık yardımı

Akrabaların mükellef olduğu bakma yükümlülüğü hakkında bilmesi gereken bazı önemli bilgiler

Kira yardımı (Wohngeld) sosyal yardım olmayıp özel bir yasa ile belirtilmiş bir kira desteğidir. Az gelirli vatandaşlarda bazen sosyal yardım alma imkanı olmasa bile kira yardımı için dilekçe verme imkanı bulunmaktadır. Sosyal yarımdaki gibi mal varlığı bas alınmazken, burada geçerli olan miktarlar daha yüksektir.

Sorumlu makamlar

Sosyal yardım kasalarından kaymakamlık, ilçe ve bir il ve ya ilçeye bağlı olmayan şehirler sorumludur. Bir kişi evinde yaşıyorsa bu sorumluluğu genelinde belediyeler taşırlar. Sorumlu dairelerin isimleri belediyelere göre değişik olabşilir. Örneğin: Amt für Soziale Leistungen ve ya Sozialamt. Bir kişi hastanede ise, bakım evinde yaşıyorsa ve ya ruhsal hasta olup Bavyera eyaletinde ise o kişiden yerel yönetim kuruluşları sorumludurlar.Augsburg’da muhatap ve dilekçe verilicek resmi daire

Stadt Augsburg
Amt für Soziale Leistungen
Hinter der Metzg 6
86150 Augsburg
Tel. 0821/324-9647

Bei stationärer Pflege oder Eingliederungshilfe:
Bezirk Schwaben
Sozialverwaltung
Hafnerberg 10
86152 Augsburg
Tel. 0821/3101-0

Yardım, verilen formal dilekçe ile alakala olmasa bile yardım gerekliliği tespit edilmelidir. Dilekçeniz kabul edildiği takdirde dilekçenin verilme anı bas tutularak geriye yönelik ödeme yapılır. Hangi yardım kasasından ödeme yapılacağı kesinleşmemiş ise geriye yönelik sosyal yardımlar kendince garanti altındadır (örneğin bakım derecesi, çalışamamazlıktan dolayı emeklilik)

Gesetzesgrundlage
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)